Europa pjeva Mozarta


1. European-Mass-Project-Venice 2022


Chiesa Santa Maria del Rosario - Gesuati, Venecija  


Petak, 22. travnja 2022 do subote  23. travnja 2022


W.A.Mozart Misa u G, KV49 za zbor, soliste i gudače

za registraciju kliknite ovdje

Postanite dio posebnog projekta crkvene glazbe u Veneciji.

Pjevači iz cijele Europe pjevat će Mozartovu misu u G-duru za zbor, soliste u crkvi Santa Maria del Rosario (Gesuati) 23. travnja 2022.

Nakon registracije, bit će vam poslane partiture i audio datoteke zu probu Missa. Vrlo je važno da se sajam što bolje pripremi uz pomagala.

U Veneciji će se probe zbora održati 22. travnja od poslijepodnevnih sati. U subotu ujutro je generalna proba sa solistima i orkestrom, a navečer u 18.30 je nastup u sklopu mise.

Cijena: 149€ (bez smještaja/hrane), 100€ za studente do 26 godina, besplatno za mlade do 18 godina

10€ svake prijave ide na društveni projekt

za registraciju kliknite ovdje

Chiesa Santa Maria del Rosario - Gesuati crkva

adresa:

Chiesa Santa Maria del Rosario - Gesuati

Fondamenta Zattere Ai Gesuati
30123 - Venezia

Dirigent i voditelj projekta

Hannes Fromhund (Krems, Austrija)

Studij orgulja i čembala na Mozarteum Salzburg i na Bečkom sveučilištu za glazbu. Studij zborskog i ansamblskog dirigiranja, tečaj za odgoj disanja, glasa i pokreta. Vokalna tehnika na Institutu Complete Vocal Technique (CVT) u Kopenhagenu;

Predaje na raznim tečajevima (orgulje, čembalo, barokna komorna glazba, vokalni trening i vokalna higijena), osnivač i voditelj zborova 'Cantus Vivendi' (Langenlois), 'Kinderchor Krems' i 'Minichor Krems';

Međunarodna koncertna djelatnost kao solist i voditelj zbora.

Posljednjih godina uglavnom je radio kao trener glasovne tehnike u mnogim gradovima Austrije i Njemačke (Beč, Graz, München, Stuttgart, Köln, Berlin, Hamburg i mnogi drugi)

Osnivač i direktor Tjedna Monteverdija Madrigala u Veneciji